artykuł nr 1

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T
 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje pełnomocników komitetów  wyborczych  lub upoważnione przez nich osoby, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w dniu 8 maja 2009 roku /tj. piątek/ upływa termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia, o których mowa są przyjmowane w pokoju
nr 15 - I piętro w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
tj. od 700- 1500.