artykuł nr 1

Komunikat

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje pełnomocników komitetów wyborczych , które zarejestrowały kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnione przez nich osoby, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,    w dniu 28 maja 2010 roku / tj. piątek / upływa termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia, o których mowa są przyjmowane w pokoju nr 15 – I piętro w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy tj. od 700 – 1500.
 
  Burmistrz Miasta i Gmin
  Krystyna Kielisz