artykuł nr 1

Wyniki I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej