artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 11/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE