artykuł nr 1

Jednostki pomocnicze 2014 - 2018

Jednostki pomocnicze Gminy Opatów w kadencji 2014 – 2018
 

1. Osiedle Nr 1 w Opatowie – Barbara Kozłowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
2. Osiedle Nr 2 w Opatowie – Ewa Ciszewska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
 

1.  Sołectwo Adamów –
2.  Sołectwo Balbinów – Lidia Kwiatkowska – Sołtys
3.  Sołectwo Brzezie – Władysław Susło – Sołtys
4.  Sołectwo Czerników Karski – Władysława Długosz – Sołtys
5.  Sołectwo Czerników Opatowski – Grzegorz Skwarliński – Sołtys
6.  Sołectwo Gojców – Wiesław Suska – Sołtys
7.  Sołectwo Jagnin – Robert Piotrowski – Sołtys
8.  Sołectwo Jałowęsy – Marcin Machała – Sołtys
9.  Sołectwo Jurkowice – Irena Borzęcka – Sołtys
10.  Sołectwo Karwów – Henryk Piotrowski – Sołtys
11.  Sołectwo Kobylany – Aneta Bławat – Sołtys
12.  Sołectwo Kobylanki – Tadeusz Jabczyk – Sołtys
13.  Sołectwo Kochów – Antoni Gardynik – Sołtys
14.  Sołectwo Kornacice – Zofia Flasińska – Sołtys
15.  Sołectwo Lipowa – Wioletta Lis – Sołtys
16.  Sołectwo Marcinkowice – Barbara Lebieda – Sołtys
17.  Sołectwo Nikisiałka Duża – Joanna Kalita – Sołtys
18.  Sołectwo Nikisiałka Mała – Lucjan Pawlik – Sołtys
19.  Sołectwo Oficjałów – Dariusz Łaskawiec – Sołtys
20.  Sołectwo Okalina – Kolonia – Anna Waga – Sołtys
21.  Sołectwo Okalina – Wieś – Janusz Lis – Sołtys
22.  Sołectwo Podole – Andrzej Cielecki – Sołtys
23.  Sołectwo Rosochy – Ewa Koziarska – Sołtys
24.  Sołectwo Strzyżowice – Edward Kupiec – Sołtys
25.  Sołectwo Tomaszów – Krystian Kargul – Sołtys
26.  Sołectwo Tudorów – Alina Pawełczak – Sołtys
27.  Wąworków – Rafał Gawlik – Sołtys
28.  Sołectwo Zochcinek – Danuta Wosik - Sołtys