artykuł nr 1

Jednostki pomocnicze 2018 - 2023

Jednostki pomocnicze Gminy Opatów w kadencji 2018 - 2023

1. Osiedle Nr 1 w Opatowie – Aneta Radosz – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
2. Osiedle Nr 2 w Opatowie – Jońca Tomasz – Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

1.  Sołectwo Adamów – Pater Maria – Sołtys

2.  Sołectwo Balbinów – Kwiatkowska Lidia – Sołtys

3.  Sołectwo Brzezie – Czerwińska Barbara – Sołtys

4.  Sołectwo Czerników Karski – Adamski Artur – Sołtys

5.  Sołectwo Czerników Opatowski – Cielecki Zdzisław – Sołtys

6.  Sołectwo Gojców – Suska Wiesław – Sołtys

7.  Sołectwo Jagnin – Łata Edyta – Sołtys

8.  Sołectwo Jałowęsy – Wąs Janusz – Sołtys

9.  Sołectwo Jurkowice – Jarochowicz Piotr – Sołtys

10.  Sołectwo Karwów – Piotrowski Henryk – Sołtys

11.  Sołectwo Kobylany – Bławat Aneta – Sołtys

12.  Sołectwo Kobylanki – Jabczyk Tadeusz – Sołtys

13.  Sołectwo Kochów – Gardynik Antoni – Sołtys

14.  Sołectwo Kornacice – Flasińska Zofia – Sołtys

15.  Sołectwo Lipowa – Lis Wioletta – Sołtys

16.  Sołectwo Marcinkowice – Lebieda Barbara – Sołtys

17.  Sołectwo Nikisiałka Duża – Kalita Joanna – Sołtys

18.  Sołectwo Nikisiałka Mała – Pawlik Lucjan – Sołtys

19.  Sołectwo Oficjałów – Skrzypczak Gustawa – Sołtys

20.  Sołectwo - Okalina-Kolonia – Waga Anna – Sołtys

21.  Sołectwo - Okalina-Wieś – Lis Janusz – Sołtys

22.  Sołectwo Podole – Janda Ewa – Sołtys

23.  Sołectwo Rosochy – Wilczak Stanisław – Sołtys

24.  Sołectwo Strzyżowice – Kupiec Edward – Sołtys

25.  Sołectwo Tomaszów – Kargul Krystian – Sołtys

26.  Sołectwo Tudorów – Pawełczak Alina – Sołtys

27.  Wąworków – Pustuła Sylwester – Sołtys

28.  Sołectwo Zochcinek –Czekaj Sylwester - Sołtys