artykuł nr 1

Uchwała Nr LII/485/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2023-2030

Załączniki:
StrategiaMB