artykuł nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Opatowie Nr XLII/349/2018 w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym