artykuł nr 1

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku przez Radę Miejską w Opatowie

Opatów dn. 24.10.2023r.

Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022 przez Radę Miejską w Opatowie.

Realizując dyspozycję wynikającą  z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870 ) informuję, że do Rady Miejskiej w Opatowie w roku 2022 wpłynęły trzy petycje:

  1. Dotycząca zmiany nazwy rynku w Opatowie. 

Rada Miejska w Opatowie nie uwzględniła niniejszej petycji podejmując  uchwałę Nr XLIII/379/2021 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy Rynku w Opatowie.

  1. Dotycząca zmian uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza. 

Rada Miejska w Opatowie nie jest organem właściwym do jej rozpoznania. Petycję przekazano do procedowania przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

  1. Dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Nieprawidłowe oznaczenie adresata. Petycja nieuwzględniona.

 

Sekretarz Gminy

Hubert Dziadczykowski

Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach