artykuł nr 1

Petycja

W związku z podjęciem Uchwały Nr LX/692/2023 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27.09.2023 r.  w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie, zwracamy  się z prośbą o podjęcie tożsamej uchwały. W załączeniu przesyłam przedmiotową uchwałę.

Załączniki:
Petycja -Uchwała479 KB
Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach