artykuł nr 1

Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Radę Miejską w Opatowie.

Opatów dn. 23.06.2022r.

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Radę Miejską w Opatowie.

 

Realizując dyspozycję wynikającą  z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870 ) informuję, że do Rady Miejskiej w Opatowie w roku 2021 wpłynęły dwie petycje:

1. Dotycząca przygotowania przez samorząd gminy komunikatu, uchwały, pakietu profilaktycznego dla osób starszych.

 

Petycja została wycofana przez podmiot wnoszący.

 

2. Dotycząca ogłoszenia roku 2022 w mieście Opatów Rokiem Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości.

 

Rada Miejska w Opatowie nie uwzględniła niniejszej petycji podejmując  uchwałę Nr XXXVIII/340/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

 

Sekretarz Gminy

Hubert Dziadczykowski

Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach