artykuł nr 1

Postanowienie Nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV