artykuł nr 1

K O M U N I K A T

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje uprawnionych przez komitety wyborcze pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019r. poz. 273), że termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku (tj. piątek).
Zgłoszenia do składów osobowych 13 obwodowych komisji wyborczych dla Miasta i Gminy Opatów będzie przyjmował urzędnik wyborczy w następujących dniach i godzinach:
1) 24.04.2019r.(tj. środa) w godz. 8.00 – 11.00
2) 25.04.2019r. (tj. czwartek) w godz. 14.00 – 15.00
3) 26.04.2019r. (tj. piątek) w godz. 8.00 – 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie ( parter pokój nr 1 – punkt informacyjny ).