artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 77/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 maja 2020 r.