artykuł nr 1

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju