artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 12 czerwca 2020 roku