artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r.