artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 95/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia16 czerwca 2020 r.