artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 89/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV