artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:

Przygotowanie posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Dziecięcy Raj”
w Kobylanach, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasze Kobylany” korzystających
z pomocy państwa w zakresie dożywiania w okresie I – XII 2023r.

Na zapytanie ofertowe wysłane do trzech podmiotów:
1. Bar u Reni, ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów;
2. Bar Uniwersalny, ul. Kościuszki 60, 27 – 500 Opatów;
3. Restauracja Żmigród, Pl. Obrońców Pokoju 25, 27 – 500 Opatów

w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez :
1.  „Bar u Reni” ul. Lubelska 8, 27 – 500 Opatów.

Tut. Ośrodek podpisze umowę z „Bar u Reni” Sławomira Masternaka w Opatowie.
Wybrana oferta jest korzystna i odpowiada kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia.

Kierownik OPS w Opatowie
mgr Dominika Kędziora