artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 29 grudnia 2005r

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 29 grudnia 2005r. (tj. czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
  Porządek obrad sesji przewiduje m.in.:
• uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2006 rok
• podjęcie uchwał problemowych.

                                                                                                       Przewodniczący 
                                                                                             Rady Miejskiej w Opatowie