artykuł nr 1

Informacja o sesji

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 30 listopada 2005r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
  Porządek obrad sesji przewiduje m.in.:
• informację SPZOZ w Opatowie w zakresie jego funkcjonowania
• podjęcie uchwał określających wysokość podatków na 2006 rok   i innych uchwał problemowych


                                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                                   Rady Miejskiej w Opatowie