artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 5 grudnia 2006 roku (tj. wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Opatów, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji przewiduje m.in.:

- złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wobec Rady Miejskiej,

- powołanie stałych komisji Rady Miejskiej,

- podjęcie innych uchwał problemowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Dariusz Bińczak