artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 roku

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 28 grudnia  2007 roku (tj. piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad sesji przewiduje m.in. :
- uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2008 rok,
- podjęcie uchwał problemowych
- spotkanie noworoczne z kierownikami urzędów, instytucji, organizacji społecznych i jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Opatów.

  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie