artykuł nr 1

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów