artykuł nr 1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU