artykuł nr 1

1/2023 wniosek o usunięcie drzewa

1

numer karty/rok

1/2023

2

Rodzaj dokumentu

wnioski o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości w Gminie Opatów

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek na usunięcie drzew na działce 271/1 Kornacice , 129 Okalina Kolonia

6

Obsza, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: opatowski, Gmina: Opatów

7

Znak sprawy

RŚP - IV.6131.46.2023

8

Dokument wytworzył

pracownik referatu Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Promocji Aneta Skopińska Skuza

9

Kartę informacyjną utworzyła

Firma Handlowa Jonpol , Buszkowice 68 A, 37-710 Żurawica

9

Data dokumentu

20.06.2023

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

03.08.2023

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta i Gminy Opatów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Nie dotyczy

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Nie dotyczy