artykuł nr 1

3/2023 Wniosek o wydanie decyzji

1

numer karty/rok

3/2023

2

Rodzaj dokumentu

wnioski o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie drzew w pasie drogi krajowej Nr 74

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Jesion 7 szt. , Brzoza 1 szt.

6

Obsza, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: opatowski, Gmina: Opatów

7

Znak sprawy

RŚP - IV.6131.59.2023

8

Dokument wytworzył

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce Rejon w Opatowie  

9

Data dokumentu

11.08.2023

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta i Gminy Opatów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Nie dotyczy

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Nie dotyczy