artykuł nr 1

5/2023 Wniosek o wydanie decyzji

1

numer karty/rok

5/2023

2

Rodzaj dokumentu

wnioski o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej nr 1535T Opatów-Jałowęsy-Niemienice

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Topola kanadyjska  19 szt.

6

Obsza, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: opatowski, Gmina: Opatów

7

Znak sprawy

RŚP - IV.6131.74.2023

8

Dokument wytworzył

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul Lipowska 2, 27-500 Opatów  

9

Data dokumentu

12.09.2023

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta i Gminy Opatów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Nie dotyczy

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Nie dotyczy