artykuł nr 1

7/2023 Decyzja

1

numer karty/rok

7/2023

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości w Gminie Opatów

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej nr 1535T Opatów-Jałowęsy-Niemienice

6

Obsza, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: opatowski, Gmina: Opatów

7

Znak sprawy

RŚP - IV.6131.72.2023

8

Dokument wytworzył

pracownik referatu Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Promocji Aneta Skopińska Skuza

9

Kartę informacyjną utworzyła

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie ul Lipowska 2, 27-500 Opatów  

9

Data dokumentu

7.09.2023

10

Dokument zatwierdził

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

11

Data zatwierdzenia dokumentu

4.10.2023

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta i Gminy Opatów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

4/2023

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Nie dotyczy

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Nie dotyczy