artykuł nr 1

8/2023 Wniosek o wydanie decyzji

1

numer karty/rok

8/2023

2

Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie  drzewa

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

LIPA 1 szt.

6

Obsza, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: świętokrzyskie, Powiat: opatowski, Gmina: Opatów

7

Znak sprawy

RŚP - IV.6131.83.2023

8

Dokument wytworzył

TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. ul. M.Kasprzaka 4 , 01-211 Warszawa

9

Data dokumentu

29.09.2023

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta i Gminy Opatów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

Nie dotyczy

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Nie dotyczy