artykuł nr 1

Uchwała Nr 106/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach