artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

obrazek