artykuł nr 1

Uchwała Nr 51/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach