artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie-posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis w 2014 roku.