artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów za 2015 rok