artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis w 2015 roku.