artykuł nr 1

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 18 maja 2015r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2015 nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 324.