artykuł nr 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2016 ROK, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK