artykuł nr 1

ProjektUchwała Nr / / 2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia . kwietnia 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2015.

Załączniki:
Projekt29 KB