artykuł nr 1

PROJEKTUCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIEz dnia 2016 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023"

Załączniki:
PROJEKT14 KB