artykuł nr 1

ProjektUchwała Nr . /./ 2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia .. kwietnia 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015.

Załączniki:
Projekt11 KB