artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów

Załączniki:
załącznikMB
Projekt160 KB