artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/44 położonej w Opatowie

Załączniki:
PROJEKT350 KB