artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej

Załączniki:
PROJEKT 354 KB