artykuł nr 1

PROJEKT -Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016?2035

Załączniki:
Uchwała34 KB
Załącznik Nr 364 KB
Załącznik Nr 230 KB
Załącznik Nr 1190 KB