artykuł nr 1

PROJEKT -Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok.