artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia listopada 2016 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt - Uchwały540 KB