artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr ... /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ? listopada 2016 rokuw sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2017 rok"

Załączniki:
Projekt368 KB