artykuł nr 1

PROJEKT - UCHWAŁA Nr 2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2016 roku. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Załączniki:
Projekt767 KB